Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

reg. br. / reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR
Changing lives. Opening minds.

JeanMonnet

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Pravni fakultet u Osijeku prijavio je u okviru Erasmus plus programa projekt "Jean Monnet katedra za procesno pravo EU-a".

EUEDUCATION

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Projekt odobren i ocjenjen relativno visokom ocjenom (89/100 bodova).PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Najave/Events [click for more..]PRAVNI FAKULTET OSIJEK

 Dobrodošli na stranice Jean Monnet katedre za procesno pravo EU 

 

JEAN MONNET CONFERENCE 2017

Jean Monnet Chair event – International Scientific Conference „‘’Procedural aspects of EU law’’ that will take place on 06 and 07 April 2017 at the Faculty of Law Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.   

 The Conference will cover different aspects of EU procedural law ( questions relating to new trends in Judicial system of the EU, EU Civil law and procedure, EU Criminal law and procedure, EU Administrative law and procedure and International public and private law issues related to the EU and EU Constitutional law) as well as case-law of the Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights and global trends in the field of EU law. 

 


 Ljetna škola EU procesnog prava održava se od 24. do 27. kolovoza 2016. godine na Pravnom fakultetu u Osijek

Jean Monnet katedra za procesno pravo EU organizirala je ljetnu školu EU procesnog prava koja se  održava od 24. do 27. kolovoza 2016. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku. Na raspisani natječaj pristiglo je više od 50 prijava zainteresiranih kandidata iz cijelog svijeta ( Egipat, Italija, Jordan, Ukrajina, Njemačka, SAD, Španjolska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Slovenija, Crna Gora i naravno iz Hrvatske). Prijaviti su se mogli studenti, doktorandi i mladi profesionalci koji žele naučiti nešto više o važnim aspektima procesnog prava Unije. Primljeno je 23 sudionika iz sedam europskih zemalja.

Predavači na ljetnoj školi su članovi Jean monnet tima ( doc.dr.sc. Tunjica Petreašević, prof.dr.sc. Boris Ljubanović, izv.prof.dr.sc. Mirela Župan, doc.dr.sc. Igor Vuletić, doc.dr.sc. Paula Poretti i doc.dr.sc. Dunja Duić )koji će sudionicima približiti aspekte upravnog, građanskog, kaznenog i međunarodnog privatnog procesnog prava EU , strukturu i rad samog Suda EU i praktičnu primjenu pretraživanja baza podatka EU. Svi sudionici ljetne škole imati će priliku polagati završni ispit posljednjeg dana ljetne škole koji omogućuje stjecanje 3 ECTS boda


 

Dana 15. i 18. svibnja 2015. u okviru JM katedre za procesno pravo EU u Vijećnici PFO održan je dvodnevni seminar „Zaštita prava pojedinaca u pravu EU“. Seminar donosi sudionicima potvrdu o sudjelovanju i 2 ECTS boda i namijenjen je prvenstveno (iako ne isključivo) studentima koji nisu studenti prava. Ovaj put na seminaru su sudjelovali studenti Poljoprivrednog i Ekonomskog fakulteta. Idući ovakav seminar održava se 18-19. lipnja 2015 , pratite obavijesti na stranici ako se želite prijaviti. Više o aktivnostima JM katedre pročiajte ovdje


 

Jean Monnet katedra za procesno pravo EU-a Pravnog fakulteta u Osijeku i Odvjetnički Zbor Brodsko-posavske županije organizirali su dana 11. svibnja 2015. jednodnevnu radionicu za odvjetnike ''Kako zastupati pred Sudom EU-a''. Radionica se održala u Velikoj vijećnici Općinskog suda u Slavonskom Brod


 

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law / Jean Monnet katedra za procesno pravo EU, reg. br. / reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR

 Pravni fakultet u Osijeku prijavio je u okviru Erasmus plus programa projekt ''Jean Monnet katedra za procesno pravo EU-a'. U konkurenciji je bilo 493 projektna prijedloga. Naš projekt je odobren i ocjenjen relativno visokom ocjenom (89/100 bodova). Smjestili smo se na 25 mjestu od ukupno odobrenih 138 projekata. Za nositelja projekta/katedre imenovan je doc.dr.sc. Tunjica Petrašević. / In the framework of Erasmus plus programme, the Faculty of Law Osijek applied the project ,,Jean Monnet Chair in EU Procedural Law''. Among 493 applications, our project has been selected and rated with the relatively high grade (89/100). Our project is 25th on the list od 138 projects accepted. As a chair holder is nominated Tunjica Petrašević, assistant professor of the Faculty of Law Osijek.