Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

reg. br. / reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR
Changing lives. Opening minds.

JeanMonnet

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Pravni fakultet u Osijeku prijavio je u okviru Erasmus plus programa projekt "Jean Monnet katedra za procesno pravo EU-a".

EUEDUCATION

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Projekt odobren i ocjenjen relativno visokom ocjenom (89/100 bodova).PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Najave/Events [click for more..]PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Naše stajalište je da u Republici Hrvatskoj još uvijek postoji opći nedostatak znanja o pravu EU,a  posebno o procesnim aspektima njegove primjene. Izučavanje prava EU nije dobilo odgovarajuću razinu važnosti u hrvatskom visokom obrazovnom sustavu. Predložene projektne aktivnosti imaju za cilj razviti i produbiti izučavanje pravu EU-a na Pravnom fakultetu Osijek. Projekt ima za cilj unaprjeđivanje postojećih i uvođenje potpuno novih EU predmeta u curriculum Pravnog fakulteta Osijek ali isto tako Katedra će organizirati i niz radionica za suce, odvjetnike i državne odvjetnike ali i za studente drugih fakulteta (koji nisu pravnici) te sve zainteresirane građane.

Cilj je nove Jean Monnet katedre pozicionirati Pravni fakultet Osijek u regionalni centar i referentnu točku za izučavanje prava EU koji promiče izvrsnost u nastavi i znanstvenom istraživanju.

Svi članovi projektnog tima redom su mladi i dobro obrazovani znanstvenici iz područja europskog prava, a projekt će im omogućiti daljnje usavršavanje na polju prava EU i omogućiti im da sudjeluju u razvoju novih nastavnih sadržaja na Pravnom fakultetu Osijek.

Projekt će imati pozivan utjecaj ne samo na nastavno osoblje i studente  Pravnog fakulteta Osijek, već i za studente drugih fakulteta, pravne praktičare (suce, odvjetnike, državne odvjetnike itd.), na mlade znanstvenike i istraživače iz zemalja regije, na predstavnike civilnog društva kao i na sve zainteresirane građane. 


Our starting point is that there is a general lack of knowledge about EU law, especially about procedural law. EU law studies are only recently been getting on their relevance in the Croatian educational system. Therefore, below proposed project activities will further develop and deepen the education in EU law at the Faculty of Law Osijek. MA students will be offered new and renewed EU related courses. BA students, unjustifiably have no EU related subject in current curriculum, thereby project aims to introduce totally new compulsory course.

Participants of this project coming from teaching staff are young and well educated in the field of EU law, this project will give them the chance to work on the visibility of the EU law and to influence the Faculty curriculum with the new EU related courses that will position Faculty of law Osijek as regional center and reference point for the EU knowledge that promotes excellence in teaching and research in EU studies. 

The project will impact not only teaching staff and students from Faculty of law Osijek but also students who do not automatically come into contact with European Union studies, general public; law professionals, young academics and researchers from regional countries, civil society.