Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

reg. br. / reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-EPPJMO-CHAIR
Changing lives. Opening minds.

JeanMonnet

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Pravni fakultet u Osijeku prijavio je u okviru Erasmus plus programa projekt "Jean Monnet katedra za procesno pravo EU-a".

EUEDUCATION

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Projekt odobren i ocjenjen relativno visokom ocjenom (89/100 bodova).PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Jean Monnet Chair in EU Procedural Law

Najave/Events [click for more..]PRAVNI FAKULTET OSIJEK
Pored navedenih predmeta Katedra će organizirati i niz radionica za suce, odvjetnike i državne odvjetnike ali i za studente te sve zainteresirane građane. 

Dolje, u tablici, doosimo kratki pregled aktivnosti:

 

U trećoj godini projekta, Katedra će organizirati i znanstvenu konferenciju ''Procesno-pravni aspekti prava EU'' u trećoj godini implemnetacije projekta (2017. god.).

Na početku svake akademske godine biti će organiziran promidžbeni događaj – prezentacija Jean Monnet katedre i njenih aktivnosti s ciljem promidžbe projekta studentima, pravnim praktičarima ali i zainteresiranoj javnosti. To bi trebalo pridonijeti i boljoj vidljivosti projekta. 

Sve aktivnosti održavat će se na hrvatskom jeziku, a po potrebi, za eventualno zainteresirane strane studente, i na engleskom jeziku.